บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2012
รูปภาพ
Pharma News ฉบับประจำวันที่ 16 กันยายน 2555 ข่าวจากฝ่ายเภสัชเอกสารประกอบการนำเสนอในกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในระบบยาระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2555   สามารถ download เอกสาร ได้ที่ facebook ของกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพุทธโสธร ตาม link ด้านล่าง http://dispharm.blogspot.com/2012/08/21-24-2555-2-21-2555-1.html?spref=fb
เปลี่ยนแปลงยาแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบ กล่องยา Lantus Solostar ®บริษัท ซาโนฟี่- อเวนติส(ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับอนุญาตินำเข้า และเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์  Lantus Solostar ®   ยาฉีดอินซูลิน กลาร์จีนLantus Solostar ®  ได้เปลี่ยนขนาดกล่องบรรจุยา ในรูปแบบใหม่ โดยกล่องยาแบบใหม่มีขนาดเล็ก  ลง คือ  จากเดิม ขนาด 172 x 133 x 26 มม.เป็นแบบใหม่ ขนาด 172 x 85 x 26 มม. โดยที่คุณสมบัติและลักษณะ ปากกาฉีดอินซูลิน กลาร์จีน ยังคงรูปแบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และคุณภาพของยา2.  เปลี่ยนแปลงยา Leximin ®  (Fenofibrate)โดย ตัดยาขนาดความแรง 300 mg ออกจากบัญชียาโรงพยาบาล และนำยาขนาดความแรง 100 mg. เข้ามาแทนโดย Leximin ®  100  ประกอบด้วย  Fenofibrate 100 mg.สรรพคุณ : เป็…
รูปภาพ
Pharma News ฉบับประจำวันที่ 1 กันยายน 2555 ข่าวจากฝ่ายเภสัชเอกสารประกอบการนำเสนอในกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในระบบยาระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2555   สามารถ download เอกสาร ได้ที่ facebook ของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ตาม link http://dispharm.blogspot.com/2012/08/21-24-2555-2-21-2555-1.html?spref=fb
เปลี่ยนแปลงรายการยาเปลี่ยนแปลงบริษัทในการซื้อยา phenobarbital sodium injection เป็นของบริษัท MARTINDALE Pharmaceutical นำเข้าโดย องค์การเภสัชกรรม  ขนาดยา : phenobarbital inj 200 mg/ml ความรู้คู่ยายาที่ต้องมีคำเตือนผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด  Steven- johnson syndrome/TENสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งว่าคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาได้มีคำแนะนำให้กำหนดรายการยาที่ต้องแจ้งข้อความคำเตือนเพิ่มเติม เกี่ยวกับผื่นแพ้ยารุนแรง ชนิด Steven-Johnson syndrome(SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) ในประกาสกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาในฉลากและที่เอกสารกำกับยาสืบเนื่องจากฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (T…