บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2012
รูปภาพ
PHARMA NEWS ฉบับประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ข่าวจากฝ่ายเภสัช ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ได้มีการอนุมัติให้นำวัคซีน  5 รายการเข้ามาในบัญชียาโรงพยาบาล ขณะนี้ได้ทำการจัดซื้อยาเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถขอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ โดยต้องชำระค่าบริการเอง  ซึ่งวัคซีนที่นำเข้ามามีดังต่อไปนี้ 1. Engerix - B  TM  เป็นวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  ขนาดยา : ฉีดวัคซีน 3 เข็ม ในวันที่ 0,1 และ 6 เดือน2. Priorix  TM  เป็นวัคซีนรวม ป้องกันโรค หัด คางทูม และหัดเยอรมัน ขนาดยา : แนะนำให้ฉีด โด๊สแรกในเด็กอายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป และฉีดโด๊สที่สองในวัยเริ่มเข้าเรียน

3. boostrix TM  เป็นวัคซีนรวม ป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ขนาดยา : ฉีดครั้งเดียว 1 dose (0.5 ml)

4. Varilrix TM  เป็นวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส  ขนาดยา : ฉีดวัคซีน 2 เข็ม เข็มที่ 1, เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 4-6 สัปดาห์5. Cervarix TM   เป็นวัคซีนสำหรับใช้ป้องกันการติดเชื้อฝังแน่น รอยโรคก่อนมะเร็ง และมะเร็งปากมดลูกที่มีสาเหตุจากเชื้อ Human Papillomaviruses (HVP) ขนาดยา : ฉีด 3 เข็ม ในเดือนที่ 0,1 และ 6 เดือน <