บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2013

16 january 2013

รูปภาพ
PHARMA NEWSฉบับประจำวันที่ 16 มกราคม  255ุ6

ข่าวจากฝ่ายเภสัช


มีการเปลี่ยนแปลงรายการยา ดังนี้

1. Ampicillin injection 1 g. เปลี่ยนการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม มาเป็นของบริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน จำกัด


2.  BOTULINUM TOXIN TYPE A INJECTION 100 IU (BOTOX)  เป็นยาบัญชี จ.2 เบิกเฉพาะรายผ่าน VMI  (ใช้ในกรณีรักษาโรคเท่านั้น ไม่ให้ใช้ในข้อบ่งใช้ที่เป็นการลดริ้วรอยบนใบหน้า)

ข้อบ่งใช้ยา

- ใช้ในการรักษาอาการของโรค blepharospasm ที่สัมพันธ์กับ dystonia รวมถึง benign essential blepharospasm, hemifacial spasm หรือ VII Nerve disorder ในผู้ป่วยอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี
- ใช้ในการแก้ไขอาการตาเหล่ ในผู้ป่วยอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี
- ใช้ในการลดอาการของโรค Spasmodic torticollis ( Cervical dystonia) ในผู้ใหญ่
- ใช้ในการรักษา Dynamic equinus foot 


ความรู้คู่ยา

The European Medicines Agency (EMA)  ได้มีการทบทวน ประโยชน์และโทษของการใช้ยา ที่มี แคลซิโทนิน เป็นส่วนประกอบ จากการศึกษา พบว่า เมื่อใช้ยา แคลซิโทนินในระยะเวลานาน จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เพิ่มขึ้น 0.7-2.4 %  เมื่อเทียบกับยาหลอก…

1 jan 2013

รูปภาพ
PHARMA NEWSฉบับประจำวันที่ 1 มกราคม  2556

ข่าวจากฝ่ายเภสัช

มีการวางรายการยาตัวอย่าง 1 รายการ คือ

1. โนโวแรพพิด เพนฟิลล์ ( NovoRapid Penfill ) เป็นยาฉีดอินซูลิน แอสพาร์ต ชนิดสารละลาย ขนาดความแรง 100 ยูนิต/มล.

จำนวนตัวอย่างที่มีในโรงพยาบาล คือ 30 หลอด 
โนโวแรพพิด เป็นอินซูลินชนิดใหม่ (modern insulin) ที่ออกฤทธิ์เหมือนอินซูลินมนุษย์         ( insulin analogue) ชนิดออกฤทธิ์เร็ว modern insulin เป็นอินซูลินที่พัฒนาขึ้นใหม่ให้ดีกว่า human insulin            โนโวแรพพิด ใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป โรคเบาหวานเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โนโวแรพพิดจะเริ่มออกฤทธิ์ในเวลาประมาณ 10 ถึง 20 นาที หลังจากฉีดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ให้ฤทธิ์สูงสุดระหว่าง 1 ถึง 3 ชั่วโมง และมีฤทธิ์นานประมาณ 3 ถึง 5 ชั่วโมง และเนื่องจากโนโวแรพพิดมีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น จึงควรใช้ร่วมกับอินซูลินชนิดปานกลางหรืออินซูลินชนิดออกฤทธิ์นาน
อาการข้างเคียง
อาการข้างเคียงที่พบบ่อย : มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ 
อาการข้างเคียงที่พบไม่บ่อย
  …