บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2013

16 march 2013

รูปภาพ
PHARMA NEWSฉบับประจำวันที่ 16  มีนาคม   2556 ข่าวจากฝ่ายเภสัช
กลุ่มงานเภสัชกรรม เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ตามโครงการ สัปดาห์พัฒนาระบบยา โรงพยาบาลพุทธโสธร ในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 กำหนดการดังนี้ 


วันที่ 10 มิถุนายน 2556   9.00 น. – 12.00 น. พิธีเปิด และ การบรรยาย เรื่อง  การบริหารยา ที่มีความเสี่ยงสูง   โดย นพ. สันฑิติ โมรากุล คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี 13.00 น.- 16.30 น. เยี่ยมสำรวจหอผู้ป่วยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป 8
วันที่  11 มิถุนายน  2556 9.00 น.- 12.00 น.  เยี่ยมสำรวจเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ หอผู้ป่วยเด็ก 13.00 น.- 16.30 น. เยี่ยมสำรวจเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
วันที่  12 มิถุนายน  2556 9.00 น.- 12.00 น.  เยี่ยมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 5 13.00 น.- 16.30 น. เยี่ยมสำรวจเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่  งานผู้ป่วยนอก
วันที่  13 มิถุนายน  2556 9.00 น.- 12.00 น.  เยี่ยมสำรวจเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ หอผู้ป่วย สดย.3 13.00 น.- 16.30 น. เยี่ยมสำรวจเพื…

1 march 2013

รูปภาพ
PHARMA NEWSฉบับประจำวันที่ 1 มีนาคม   2556 ข่าวจากฝ่ายเภสัช
มีการเปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาลดังนี้
1. Roxithromycin 150mg.

เปลี่ยนบริษัทจากเดิม คือ บริษัท Osoth Interlab ชื่อการค้าคือ EROXADE ® มาเป็น ของบริษัท POLI PHARM ชื่อการค้า คือ Poliroxin ®

ผลการดำเนินงาน ถุงผ้า 

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้จัดกิจกรรม มอบถุงผ้าใส่ยา ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และต้องมาพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง  โดยส่งมอบยาใส่ลงในถุงผ้า และอธิบายให้ผู้ป่วยนำยาที่เหลือทั้งหมดใส่ลงในถุงผ้า เมื่อมารับยาครั้งต่อไป เมื่อผู้ป่วยมารับยาพร้อมกับยาที่เหลือในถุงผ้า  เจ้าหน้าที่จะนำยาเดิมที่เหลือมาตรวจสอบสภาพและวันหมดอายุ  หากยามีสภาพที่ดี  จะนำยาเดิมกลับมาใช้กลับผู้ป่วยคนเดิม โดยหักลบยาเดิมจากยาที่แพทย์สั่ง  ทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่ายาได้ และลดการใช้ถุงพลาสติก อีกด้วย ผลการดำเนินการ เดือน มกราคม 2556   เป็นดังนี้ มกราคม  2556 ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยรายเก่า                                            67,753.49 บาท
  ผู้ป่วยรายใหม่                                           93,146.97 บาท  รวมมูลค่ายาที่ประหยั…