บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2013

16 june 2012

รูปภาพ
PHARMA  NEWSฉบับประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2556
ข่าวจากฝ่ายเภสัชข้อมูลผู้ป่วยแพ้ยารายใหม่กลุ่ม งานเภสัชกรรม ได้ทำการสรุปข้อมูล ผู้ป่วยแพ้ยา รายใหม่  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 ถึง 2555 พบว่ายาที่ผู้ป่วย แพ้มากที่สุด 10 อันดับแรก ของแต่ละปีงบประมาณ เป็นดังนี้


  -->

ลำดับ 2553 2554 2555 1 CEFTRIAXONE STAVUDINE CEFTRIAXONE
2 STAVUDINE IBUPROFEN ENALAPRIL
3 IBUPROFEN ENALAPRIL AMLODIPINE,
4 BACTRIM

1 june 2013

รูปภาพ
PHARMA NEWSฉบับประจำวันที่ 1 มิถุนายน    2556 ข่าวจากฝ่ายเภสัชกลุ่ม งานเภสัชกรรม เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ตามโครงการ สัปดาห์พัฒนาระบบยา โรงพยาบาลพุทธโสธร ในวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 กำหนดการดังนี้ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ และ หอผู้ป่วยที่ได้รับคัดเลือก  9.00 น. – 12.00 น. พิธีเปิด และ การบรรยาย เรื่อง  การบริหารยา ที่มีความเสี่ยงสูง   โดย นพ. สัณฑิติ โมรากุล คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี 13.00 น.- 16.30 น. เยี่ยมสำรวจ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป เพื่อเตรียมสู่การรับรองซ้ำ วันที่  11 มิถุนายน  2556 ณ หอผู้ป่วยที่ได้รับคัดเลือก 9.00 น.- 12.00 น.  เยี่ยมสำรวจหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมเพื่อเตรียมสู่การรับรองซ้ำ 13.00 น.- 16.30 น. เยี่ยมสำรวจหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกเพื่อเตรียมสู่การรับรองซ้ำ วันที่  12 มิถุนายน  2556 ณ หอผู้ป่วยที่ได้รับคัดเลือก และงานผู้ป่วยนอก 9.00 น.- 12.00 น.  เยี่ยมสำรวจ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง เพื่อเตรียมสู่การรับรองซ้ำ 13.00 น.- 16.30 น. เยี่ยมสำรวจ งานผู้ป่วยนอกอายุรกรรม เพื่อเตรียมสู่การรับรองซ้ำ วันที่  13 …