บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2013

16 july 2013

รูปภาพ
PHARMA  NEWSฉบับประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2556ข่าวจากฝ่ายเภสัชศูนย์เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลพุทธโสธร  ได้ทำการติดตามและรวบรวมข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม  2555- มีนาคม 2556 โดยติดตามผู้ป่วย ทั้งหมด  1,492 คน เป็นผู้ป่วยแพ้ยารายใหม่  378  คน เป็นผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาเดิม  1,116 คน  พบว่า 5 อันดับแรก ของรายการยาที่พบอาการไม่พึงประสงค์เป็นดังนี้กราฟแสดงยาที่ผู้ป่วยแพ้รายใหม่ 5 อันดับแรก (ร้อยละ)กราฟแสดงยาที่ผู้ป่วยแพ้จากประวัติเดิม 5 อันดับแรก(ร้อยละ) สรุปอาการไม่พึงประสงค์จากยา ADR type A 
แพ้ยารายใหม่ชื่อยาอาการที่พบ  1.Amlodipine                                     Peripheral Edema2.Stavudine                                        Lipodystrophy3. Enalapril                                         Cough4.Zidovudine                                       Anemia5. Tramadol                                        Nausea,Vomitting
ประวัติแพ้ยาเดิมชื่อยาอาการที่พบ 1.  Enalapril                                           CoughAmlodipine2. Tramadol    …

1 august 2013

รูปภาพ
PHARMA  NEWSฉบับประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2556ข่าวจากฝ่ายเภสัชเปลี่ยนแปลงยาในโรงพยาบาล1. Amoxycillin 875 mg. และ Clavulanic acid 125 mg. tablet (สูตร Augmantin 1 g.)       เปลี่ยนแปลงยาจาก ชื่อการค้า Augmantin® ของบริษัท  GlaxoSmithKline มาเป็นชื่อการค้า AMK® ของบริษัท R.X.Manufacturing Co.,Ltd ดังรูป


2. Amoxycillin 500 mg. และ Clavulanic acid 125 mg. tablet (สูตร Augmantin 1 g.) เปลี่ยนแปลง ยาจาก ชื่อการค้า Cavumox®  บริษัท Siam Pharmaceutical  มาเป็นชื่อการค้า Curam® บริษัท SANDOZ  ดังรูป


3. Reparil tablet.เปลี่ยนแปลงยา จากรูปแบบ เม็ดเปลือย มาเป็นรูปแบบ แผง ๆ ละ  10 เม็ด โดยยังคงเป็นยาของบริษัทเดิม คือ ผลิตโดย บริษัท Madaus GmbH,ดังรูป

ผลการดำเนินงาน ถุงผ้า งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วย นอก            กลุ่ม งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้จัดกิจกรรม มอบถุงผ้าใส่ยา ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และต้องมาพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง  โดยส่งมอบยาใส่ลงในถุงผ้า และอธิบายให้ผู้ป่วยนำยาที่เหลือทั้งหมดใส่ลงในถุงผ้า เมื่อมารับยาครั้งต่อไป เมื่อผู้ป่วยมารับยาพร้อมกับยาที่เหลือในถุงผ้า  เจ้าหน้าที…