บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2014

16 september 2014

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 16 กันยายน    2557


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล
1. chloramphenicol eye drop
เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นของ บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ชื่อการค้า : PHENICOL EYE DROP 0.5 % ® ชื่อสามัญทางยา : Chloramphenicol  ความแรง : 0.5 mg.(0.5%) ลักษณะยา : เป็นยาหยอดตาใส บรรจุในขวดพลาสติก ขนาด 10 ซีซี
ข้อบ่งใช้ : เป็นยาหยอดตาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย


2. olanzapine 10 mg.
เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นของ บริษัท ยูนีซัน จำกัด ชื่อการค้า : OLAPIN - 10  ® ชื่อสามัญทางยา : olanzapine   ความแรง : 10 mg ลักษณะยา : เป็นยาเม็ด บรรจุในแผงสีเงิน แผงละ 10 เม็ด ข้อบ่งใช้  : เป็นยารักษาโรคจิตเภท


3. Quetiapine 25 mg.
เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นของ บริษัท ยูนีซัน จำกัด ชื่อการค้า : QUANTIA 25  ® ชื่อสามั

1 september 2014

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  กันยายน    2557


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล
1. cefotaxime injection
เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นของ บริษัท M & H manufacturing CO .,LTD. ชื่อการค้า : FOTAX Injection   ® ชื่อสามัญทางยา : Cefotaxime Sodium. ความแรง : 1 g. ลักษณะยา : เป็นผลยาสีขาว บรรจุในขวดแก้ว ข้อบ่งใช้ : เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
2. Glibenclamide 5 mg
เปลี่ยนแปลงบริษัทยา จาก องค์การเภสัชกรรม  เป็นของ บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อการค้า : GLAMIDE   ® ชื่อสามัญทางยา : Glibenclamide  ความแรง :  5 mg. ลักษณะยา : เม็ดยา รูปวงรี สีขาว บรรจุในแผงสีเงิน แผงละ 10 เม็ด ข้อบ่งใช้ : เป็นยารักษาโรคเบาหวาน ใช้ลดระดับน้ำตาล     โครงการ สาระน่ารู้สู่ประชาชน

 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร เชิญชวนผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมงาน     สาระน่ารู้สู่ประชาชน เพื่อให้สาระความรู้ด้านอาหาร และ ยา  สอดแทรกความบันเทิงให้ประชาชน บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน