บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2014
รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  มกราคม 2558


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล
1. Escitalopram  Oxalate
เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา  จากชื่อการค้า Lexapro ® เป็น ชื่อการค้า ESIDEP ® ซึ่งเป็นยาที่ผลิตโดยบริษัท RANBAXY LABORATORIES LIMITED.INDIA ชื่อสามัญทางยา : Escitalopram Oxalate  ความแรง :  ในยา 1 แผง  มีตัวยา Escitalopram Oxalate 10 mg. ลักษณะยา : เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปรี สีขาวถึงขาวนวล นูนทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่งมีรอยแบ่งครึ่งเม็ดยา ใน 1 แผงมีตัวยา 7 เม็ด ใน 1 กล่อง มียา 28 เม็ด ข้อบ่งใช้ : เป็นยาต้านอาการซึมเศร้างานนิทรรศการยา สัปดาห์เภสัช
 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม สัปดาห์เภสัช เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องด้านยา และความเสี่ยงด้านยา  ในวันที่ 26-30 มกราคม 2558  จึงขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าว กำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ความรู้คู่ยา
 ลดความอ้วน กับการใช้ยา 
          ยาลดความอ้วนส่วนใหญ่ จะออกฤทธิ์ทำให้ลดความอยากอาหาร ลดความถี่ของความรู้สึกหิว เป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสามส่วนกลาง การใช้ยาลดน้ำหนักจะทำให้น้ำหนักลด…
รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 16  ธันวาคม  2557


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล


1. Human Albumin 20 %


เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นยาที่ผลิตโดยบริษัท Biotest Pharma GmbH. Germany ชื่อสามัญทางยา : Human Albumin ความแรง :  ในยา 1 ขวด มีตัวยา Human Albumin 20%
ลักษณะยา : เป็นยาน้ำใส ขนาด 50 ml.บรรจุในขวดแก้ว
ข้อบ่งใช้ : ช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของปริมาตรการไหลเวียนของเลือดในกรณีที่พบว่ามีการลดลงของปริมาตรอัลบูมินในเลือด 
2. Pitavastatin Calcium


เปลี่ยนลักษณะแผงยา  ชื่อการค้า เป็น LIVALO  ® เดิม  ใน 1 กล่อง มียา 10 แผง แผงละ 10 เม็ด ชื่อสามัญทางยา : Pitavastatin Calcium 
ความแรง :  ในยา 1 เม็ด มีตัวยา Pitavastatin Calcium 2 mg.
ลักษณะยา : เป็นยาเม็ดกลม เคลือบฟิล์ม สีส้มอ่อน มีบากตรงกลางเม็ดยา
ข้อบ่งใช้ : รักษาโรคไขมันในเลือดสูง

3. Venlafaxine Hydrochloride

เปลี่ยนบริษัทยา จากชื่อการค้า เป็น EFFLEXOR  ® เป็นชื่อการค้า Valosine S.R.®  ผลิตโดยบริษัท STANDARD CHEM & PHARM.CO.LTD. TAIWAN ชื่อสามัญทางยา : Venlafaxine Hydrochloride 
ความแรง :  ในยา 1 เม็ด มีตัวยา Venlafaxine HCl  75  mg.
ลักษ…
รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1 ธันวาคม  2557


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล


1. Ciprofloxacin Injection


เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นยาที่ผลิตโดยบริษัท Fresenius Kabi India Pvt.Limited ชื่อสามัญทางยา : Ciprofloxacin ความแรง :  ในยา 1 ขวด มีตัวยา ciprofloxacin 0.2 g.
ลักษณะยา : เป็นยาน้ำใส สีขาว ขนาด 100 ml.บรรจุในขวดพลาสติก
ข้อบ่งใช้ : รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
2. Erythromycin tablet


เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นยาที่ผลิตโดยบริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด(มหาชน) ชื่อสามัญทางยา : Erythromycin  ความแรง :  ในยา 1 เม็ด มีตัวยา Erythromycin 250 mg.
ลักษณะยา : เป็นยาเม็ดกลม สีชมพูเข้ม
ข้อบ่งใช้ : รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย


3. Amlodipine tablet


เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ชื่อการค้า : AMBES  ® ชื่อสามัญทางยา : Amlodipine Besylate ความแรง :  ในยา 1 เม็ด มีตัวยา Amlodipine 5 mg.
ลักษณะยา : เป็นยาเม็ดสีขาว บรรจุในแผง แผงละ 10 เม็ด
ข้อบ่งใช้ : รักษาโรคความดันโลหิตสูง

3. Amlodipine tablet


เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ชื่อการค้า : LOSARTAN GPO  ® ชื่อสามั…