บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2015

16 february 2015

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2558


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล
1. Amlodipine 5 mg.
เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา  จากชื่อการค้า AMLOPINE  ® บริษัท เบอร์ลินเป็น  ชื่อการค้า AMBES ® ซึ่งเป็นยาที่ผลิตโดย องค์การเภสัชกรรม ชื่อสามัญทางยา : Amlodipine  ความแรง :  ในยา 1 แผง  มีตัวยา Amlodipine 5  mg. ลักษณะยา :เป็นยาเม็ดกลมสีขาว ด้านหนึ่งมีรอยแบ่งครึ่งเม็ดยา ใน 1 แผงมีตัวยา 10 เม็ด  ข้อบ่งใช้ : รักษาโรคความดันโลหิตสูง

งานสัปดาห์พัฒนาคุณภาพระบบยา
           กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร  จัดโครงการสัปดาห์พัฒนาคุณภาพระบบยา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และความเสี่ยงด้านยา  ในวันที่ 26-30 มกราคม 2558  ที่ผ่านมา   ได้มีตัวแทนในแต่ละหน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น และ แลกเปลี่ยนกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ที่หอผู้ป่วยต่างๆ  มีข้อสรุปในประเด็นดังต่อไปนี้


1. ความเสี่ยงในการบริหารยา มีการรายงานระดับ A,B น้อย หอผู้ป่วยจะรวบรวมข้อมูลระดับ A,B  เป็น check list รวบรวมส่งผู้รับผิดชอบเป็นรายเดือน 2. ทบทวนระบบ Drug Reconcile ของโรงพยาบาล 3. ทบทวนแนวทางในการบริหารยา ARV 4. ต…