บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2015

1 july 2015

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  กรกฎาคม 2558


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล


1. Loratadine 10 mg.

         เปลี่ยนบริษัทในการจัดซื้อยา เป็น ชื่อการค้า   CETYNE ® ผลิตโดยบริษัท UTOPIAN CO.,LTD    ชื่อสามัญทางยา :  Loratadine 10 mg.
ลักษณะยา : เป็นยาเม็ดรูปไข่ สีขาว บรรจุอยู่ในแผงสีเงิน แผงละ 10 เม็ด

คุณสมบัติ :  เป็นสารต้านฮิสตามีนชนิด selective  - peripheral H1 - receptor antagonist
ข้อบ่งใช้ : ใช้บรรเทาอาการของระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากโรคภูมิแพ้  ใช้บรรเทาอาการลมพิษเรื้อรัง  และอาการแพ้ทางผิวหนังอื่นๆ

วิธีใช้ : ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี ขึ้นไป รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้งกิจกรรมสัปดาห์เภสัช  เภสัชกรในดวงใจ : ใช้ยาปลอดภัย          กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดกิจกรรม สัปดาห์เภสัช  โดยในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เป็นกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน " เพลงฉ่อยเพื่อการใช้ยาอย่างปลอดภัย"  พร้อมทั้งถ่ายทำสื่อวิดีทรรศน์ เพื่อการเผยแพร่ ร่วมกับนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่ลานพักญาติ  วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เป็นการบบรยายเรื่อง การป้องกันการแพ้ยา และการติดตามอาก…