บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2016

1 พฤศจิกายน 2559

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  พฤศจิกายน  2559


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

รายการยาใหม่ในโรงพยาบาล

1. Risperidone solution 1 mg./ml.ชื่อการค้า : Rispel ® ตัวยาสำคัญ : Risperidone 1 mg./ml (0.1 %) ลักษณะยา : เป็นยาน้ำ บรรจุในขวดแก้วป้องกันแสง มีหลอดสำหรับบริหารยา บรรจุในกล่องยา ข้อบ่งใช้ :  เป็นยารักษาโรคจิตเภทชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมทั้งโรคจิตอื่นๆที่มีอาการทางบวก (positive symtoms) และ กลุ่มอาการทางลบ (negative symptoms)  ขนาดยา : ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผลการดำเนินการกิจกรรม Drug Reconcile กลุ่มงานเภสัชกรรม แผนกผู้ป่วยนอก ได้มีการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย เปรียบเทียบยาเดิมก่อนที่จะเข้ารับกาารักษาในโรงพยาบาล  กับยาที่แพทย์สั่ง ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ป่วยนำยาเดิมมาที่โรงพยาบาลทุกครั้งที่มาพบแพทย์ ผ่านกิจกรรมถุงผ้า เมื่อผู้ป่วยนำยาเดิมมา จะมอบถุงผ้าให้กับผู้ป่วยเพื่อใส่ยาเดิม เภสัชกรจะทำการเปรียบเทียบรายการยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับ กับยาที่ผู้ป่วยได้รับใหม่ ทั้งชื่อยา ขนาดรับประทาน ความถี่ วิธีใช้ยา  หากเป็นรายการยาเดิมที่เคยได้รับ และผู้ป่วยมียาเดิมเหลืออยู่ จะนำยาเดิมของผู้ป่วยมาใช้ต่อ ทำให้ลดปัญหาก…

1 ส.ค. 2559

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  สิงหาคม  2559


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

รายการยาใหม่ในโรงพยาบาล
          กลุ่มงานเภสัชกรรม แจ้งรายการยาสมุนไพร 10 รายการ ที่เป็นรายการยาใหม่ ในบัญชียาโรงพยาบาล
1. ยาธาตุบรรจบ 500 มก. ขวด 100 แคปซูลส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย  ขิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง  โกฐสอ  เทียนขาว  เทียนเยาวพานี  เทียนสัตตบุษย์  เทียนแดง เทียนดำ กานพลู ลูกจันทร์  ดอกจันทร์ การบูร  เปลือกสมุลแว้ง ดีปลี ลูกกระวาน  โกฐก้านพร้าว เนื้อลูกสมอไพร  ลูกผักชีลา  ใบพิมเสน  เปราะหอม
สรรพคุณ  :  บรรเทาอาการท้องอืด  ท้องเฟ้อ
วิธีใช้ : ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ2. ยาธรณีสันธะฆาต 500 มก. ขวด 100 แคปซูลส่วนประกอบ  : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย พริกไทยอ่อน  ยาดำสะตุ สมอไทย มหาหิงส์ การบูร  รงธอง  พักแพรวแดง เนื้อลูกมะขามป้อม ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนดำ เทียนขาว  หัวตองตึง หัวบุก หัวกลอย  หัวกระดาดขาว ลูกเร่ว หัวกระดาษแดง เหง้าขิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดูก โกฐเขมา โกฐน้ำเต้า
สรรพคุณ : แก้กษัยเส้น เถาดาน  ท้องผูก
วิธีใช้ : ผู้…

1 May 2016

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  พฤษภาคม 2559ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

รายการยาใหม่ในโรงพยาบาล
1. Fluticasone  Evohaler 125 mcg/dose
          กลุ่มงานเภสัชกรรมได้จัดซื้อยา  Fluticasone Evohaler ชื่อการค้า Flixotide Evohaler ®  

ชื่อสามัญทางยา : Fiuticasone propionate 

ความแรง :  ในการพ่น 1 ครั้ง  จะได้ตัวยา fluticasone propionate 125 ไมโครกรัม

ลักษณะยา : เป็นขวดยา ใส่ในกระบอกสำหรับสูดพ่นยาทางปาก โดย 1 ขวดสามารถพ่นยาได้ 120 ครั้ง

ข้อบ่งใช้ : มีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่เกิดขึ้นที่ปอด  ช่วยบรรเทาอาการและอาการกำเริบของโรคหอบหืด

ขนาดยา : อยู่ในดุลพินิจของแพทย์

อาการไม่พึงประสงค์ :  ที่พบบ่อยได้แก่ การติดเชื้อรา candida ในช่องปากและคอ 
ความรู้คู่ยา

ยาที่ต้องมีคำเตือนผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด  Stevens-Johnson syndrome
          สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้งว่า คณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา ได้มีคำแนะนำให้กำหนดรายการยาที่ต้องแจ้งข้อความคำเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด Stevens-Johnson syndrome (SJS)  และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่…

เมษายน 2559

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  เมษายน  2559

ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล
1. FERROUS FUMARATE SUSPENSION 

           ด้วยบริษัทยาเดิมที่ผลิตและจำหน่ายยา  Ferrous sulfate syrup (KIDIRON ® ) แจ้งยาขาดชั่วคราว กลุ่มงานเภสัชกรรม จึงได้ซื้อยาจากองค์การเภสัช ซึ่งเป็น Ferrous fumarate suspension ชื่อการค้า  FERROKID  ®  ยามีความแตกต่างกัน ดังนี้ กิจกรรมประชุมวิชาการกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ดังนี้  1. โครงการอบรมเครือข่ายสาขากุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลพุทธโสธรวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพุทธโสธร
เวลา 8.30 - 9.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรม  โดย นพ.สมบัติ  ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
เวลา 9.00 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง โรคอ้วนในวัยเด็กและแนวทางแก้ไข โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา  ศิริกุลชยานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 14.30 น. บรรยายเรื่อง ยาที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลพุทธโสธร
โดย  ภญ.มาศสุภา   บำรุ…