บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2016

1 พฤศจิกายน 2559

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  พฤศจิกายน  2559


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

รายการยาใหม่ในโรงพยาบาล

1. Risperidone solution 1 mg./ml.ชื่อการค้า : Rispel ® ตัวยาสำคัญ : Risperidone 1 mg./ml (0.1 %) ลักษณะยา : เป็นยาน้ำ บรรจุในขวดแก้วป้องกันแสง มีหลอดสำหรับบริหารยา บรรจุในกล่องยา ข้อบ่งใช้ :  เป็นยารักษาโรคจิตเภทชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมทั้งโรคจิตอื่นๆที่มีอาการทางบวก (positive symtoms) และ กลุ่มอาการทางลบ (negative symptoms)  ขนาดยา : ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผลการดำเนินการกิจกรรม Drug Reconcile กลุ่มงานเภสัชกรรม แผนกผู้ป่วยนอก ได้มีการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย เปรียบเทียบยาเดิมก่อนที่จะเข้ารับกาารักษาในโรงพยาบาล  กับยาที่แพทย์สั่ง ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ป่วยนำยาเดิมมาที่โรงพยาบาลทุกครั้งที่มาพบแพทย์ ผ่านกิจกรรมถุงผ้า เมื่อผู้ป่วยนำยาเดิมมา จะมอบถุงผ้าให้กับผู้ป่วยเพื่อใส่ยาเดิม เภสัชกรจะทำการเปรียบเทียบรายการยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับ กับยาที่ผู้ป่วยได้รับใหม่ ทั้งชื่อยา ขนาดรับประทาน ความถี่ วิธีใช้ยา  หากเป็นรายการยาเดิมที่เคยได้รับ และผู้ป่วยมียาเดิมเหลืออยู่ จะนำยาเดิมของผู้ป่วยมาใช้ต่อ ทำให้ลดปัญหาก…