บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2014
รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 16 มิถุนายน   2557


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล
1.Meloxicam 15 mg.
เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นของ บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์(1979)  จำกัด ชื่อการค้า : MELOBIC   ® ชื่อสามัญทางยา : Meloxicam  ความแรง : 15   mg./เม็ด ลักษณะยา : เป็นแผงสีเงิน บรรจุ แผงละ 10 เม็ด ข้อบ่งใช้ : เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ 


2.Lactulose

เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นของ บริษัท แคสป้าฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย)  จำกัด ชื่อการค้า : SAFEX   ® ชื่อสามัญทางยา : Lactulose ความแรง : ใน 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Lactulose Concentrate U.S.P. เทียบเท่ากับแลคตูโลส 10 กรัม ลักษณะยา : เป็นยาน้ำ บรรจุขวดละ 100 มิลลิลิตร ข้อบ่งใช้ : ช่วยในการป้องกันและรักษา portal systemic encephalopathy , รักษาอาการท้องผูกเรื้อรัง

3.Doxycyclin

เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา เป็นของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แมน ฟาร์มา ชื่อการค้า : DOXYMAN   ® ชื่อสามัญทางยา : Doxycyclin ความแรง : Doxycyclin 100 mg. ลักษณะยา : เป็นแผงอลูมิเนียม บรรจุแผงละ 10 เม็ด ข้อบ่งใช้ : เป็นยาปฏิชีวนะ รักษาอาการติดเชื้อ