บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2012
รูปภาพ
Pharma NEWs ฉบับประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ข่าวจากฝ่ายเภสัชกลุ่มงานเภสัชกรรม ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในระบบยาระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการสั่งใช้และบริหารยาอย่างถูกต้อง สร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงคุณภาพทางระบบยาเปลี่ยนแปลงบัญชียาโรงพยาบาล
1.เปลี่ยนแปลงรายการยา  โดยตัดยา Levomet®( Levodopa 100 mg/Carbidopa 25 mg) ออกจากบัญชียาโรงพยาบาล และ นำยา Vopar 250® (Levodopa 200 mg/Benserazide 50 mg) เข้ามาแทน


Vopar 250 ส่วนประกอบ: ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย Levodopa 200 mg, Benserazide HCl eq to Benserazide 50 mg ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา: Dopamine จัดเป็นสารสื่อประสาทในสมอง เมื่อขาด Dopamine เป็นผลให้เกิดภาวะโรคพาร์กินสัน เมื่อ Levodopa เข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็น Dopamine ทั้งภายในและภายนอกสมอง ดังนั้นการใช้ Benserazide ซึ่งเป็น peripheral decarboxylase inhibitor จะช่วยป้องกันการเกิด Dopamine ภายนอกสมอง จึงช่วยลดผลข้างเคียงและเป็นผลให้ Levodopa ผ่านเข้าสู่สมอง และเปลี่ยนแปลงเป็น D…