บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2014

16 april 2012

รูปภาพ
PHARMA NEWS


ฉบับประจำวันที่ 16 เมษายน  2557


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม
โครงการ สาระน่ารู้สู่ประชาชน

ก         กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ สาระน่ารู้สู่ประชาชน เป็นเวทีให้สาระความรู้ และ สอดแทรกความบันเทิงให้ประชาชน บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 
เดือน เมษายน จัดงานวันที่ 29 เมษายน 2557
สถานที่ ลานพักญาติ ด้านหลังอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน
กิจกรรม  บรรยายวิชาการและสันทนาการ  เรื่อง โรคหน้าร้อน อาหารที่ควรรับประทานในหน้าร้อน 
ความรู้คู่ยา

ภาวะไตวาย ภายหลังการใช้ยา
ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญในการขับถ่ายและรักษาสมดุลของร่างกาย ขับของเสียและเกลือแร่ออกจากร่างกายทางปัสสาวะ กรณีที่ไตไม่สามารถรักษาสมดุลได้ ของเสียก็จะค้างในกระเเสเลือด เกิดเป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะหรือระบบโรคไตวาย           ยาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคไตวาย จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบมีการรายงานภาวะไตทำงานผิดปรกติที่อาจเกิดจากยา 703 ฉบับ ยาที่สงสัยว่าสัมพันธ์กับภาวะไตทำงานผิดปรกติ ภายหลังจากการใช้ยามากที่สุด…

1 April 2014

รูปภาพ
PHARMA NEWS


ฉบับประจำวันที่ 1 เมษายน  2557


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

อาการไม่พึงประสงค์ จากการฉีดยา  Diclofenac
          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รับรายงาน กรณี การใช้ยา diclofenac โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แล้วพบอาการขาและแขนอ่อนแรง ในผู้ป่วยหลายราย โดยยังไม่สามารถระบุหาสาเหตุที่ชัดเจนได้            ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาแล้วเห็นควรเฝ้าระวังการใช้ยาและติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังจากการใช้ยา diclofenac ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2557 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไป ในส่วนของโรงพยาบาลพุทธโสธร หากทำการบริหารยา diclofenac ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แล้วสงสัยว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวหรือไม่ ให้แจ้งมายังกลุ่มงานเภสัชกรรม หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 1800, 1911, 1116, 1216 เพื่อติดตามประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อไป

 ผลการดำเนินการกิจกรรมถุงผ้า 
สรุปการทำกิจกรรม  Medication Reconciliation ผู้ป่วยนอก

กลุ่ม งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ได้มีการดำเนินกิจกรรม ทบทวนการใช้ยาของผู้ป่วยนอก  ที่เป็นโรคเรื้อรัง เมื่อเข้ารับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยน…