บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2015

กันยายน 2558

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  กันยายน   2558


ข่าวจากกลุ่มงานเภสัชกรรม

เปลี่ยนแปลงรายการยาในโรงพยาบาล
1. ยาระบายมะขามแขก            เปลี่ยนบริษัทจัดซื้อยา มาเป็น ชื่อการค้า Senokort ®  ผลิตโดยบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ ประเทศอังกฤษ จำกัด ข้อบ่งใช้
           ใช้สำหรับรักษาอาการท้องผูก เชนนา มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ได้จากฝักของเมล็ดต้นมะขามแขก ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นให้ลำใส้มีการเคลื่อนไหว เชนนา ในเม็ดยาเสโนคอต ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ เซนโนไซด์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่ทำให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เม็ดยาเสโนคอตทุกเม็ด มีตัวยาสำคัญ เซนโนไซด์ในปริมาณ 7.5 มิลลิกรัม คงที่ทุกเม็ด ขนาดรับประทาน ผู้ใหญ่  ผู้สูงอายุและเด็กอายุมากกว่า 12 ปี : 2-4 เม็ด ก่อนนอน เด็กอายุ 6-12 ปี : 1-2 เม็ด (รับประทานเวลาเช้า) เด็กอายุ 2-6 ปี : 1/2 - 1 เม็ด (รับประทานเวลาเช้า)           ขนาดรับประทานที่ถูกต้องคือ ขนาดต่ำสุดที่ทำให้ถ่ายได้ปกติ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เนื่องจากบุคคลหนึ่งอาจจะถ่ายวันละครั้งเป็นปรกติ ในขณะที่บางบุคคลอาจถ่ายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นปรกติ หลังจากรับประทานยาเสโนคอตแล้ว เมื่อการขับถ่ายกลับคืนสู่ภาวะปรกติก็สาม…