บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2012
รูปภาพ
Pharma NEWs ฉบับประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2555ข่าวจากฝ่ายเภสัช
กลุ่มงานเภสัชกรรม ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในระบบยา ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการสั่งใช้และบริหารยาอย่างถูกต้อง สร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงคุณภาพทางระบบยา

เปลี่ยนแปลงบัญชียาโรงพยาบาล
1. ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายการยา SERMION®ชื่อสามัญทางยาคือ  NICERGOLINE จากบริษัท Pfizer โดยตัดความแรง 30 mg ออกจากบัญชียาโรงพยาบาล และนำยาขนาด 10 mg เข้ามาแทน
 ยาเดิม Nicergoline ขนาด 30 

ยาใหม่ Nicergoline 10 mg 
2. รายการยาวัคซีน เข้าใหม่ ต้องชำระเงินทุกสิทธิ์การรักษา 5 รายการ ดังนี้ชื่อยา ข้อบ่งใช้ ราคา PRIORIX-MMR VACCINE ป้องกันการติดเชื้อหัด คางทูม และหัดเยอรมัน 237  บาท CERVARIX INJ 0.5 ML/DOSE เป็นวัคซีนสำหรับใช้ป้องกันการติดเชื้อฝังแน่น รอยโรคก่อนมะเร็ง และมะเร็งปากมดลูก
รูปภาพ
Pharma NEWs ฉบับประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2555ข่าวจากฝ่ายเภสัช
กลุ่มงานเภสัชกรรม ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในระบบยา ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการสั่งใช้และบริหารยาอย่างถูกต้อง สร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงคุณภาพทางระบบยาโดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 21 สิงหาคม 2555 
8.30-9.00 น.พิธีเปิดการประชุม โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 9.00-10.30 น.     บรรยายวิชาการ Non-skin Adverse drug reaction  โดย ภญ. จันจิรา   ชอบประดิถ โรงพยาบาลสมุทสาคร 10.30-12.00 น.   บรรยายวิชาการ เรียนรู้จากกรณีแพ้ยาซ้ำ โดย ภญ. จันจิรา   ชอบประดิถ โรงพยาบาลสมุทสาคร 13.00-16.00 น.   บรรยายวิชาการ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
วันที่ 22 สิงหาคม 2555
9.00-10.30 น.บรรยายวิชาการ การบริหารจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง(HAD) โดย ภก.ปรมินทร์วีระอนันตวัฒน์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 10.30-12.00 น.เวทีอภิปราย เรื่องเล่าจาก High Alert Drug โดย ภก.ปรมินทร์วีระอนันตวัฒน…
รูปภาพ
Pharma NEWs ฉบับประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2555ข่าวจากฝ่ายเภสัช
กลุ่มงานเภสัชกรรม ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในระบบยา ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุ เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้ในการสั่งใช้และบริหารยาอย่างถูกต้อง สร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงคุณภาพทางระบบยาโดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 21 สิงหาคม 2555 
8.30-9.00 น.พิธีเปิดการประชุม โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร 9.00-10.30 น.     บรรยายวิชาการ Non-skin Adverse drug reaction  โดย ภญ. จันจิรา   ชอบประดิถ โรงพยาบาลสมุทสาคร 10.30-12.00 น.   บรรยายวิชาการ เรียนรู้จากกรณีแพ้ยาซ้ำ โดย ภญ. จันจิรา   ชอบประดิถ โรงพยาบาลสมุทสาคร 13.00-16.00 น.   บรรยายวิชาการ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
วันที่ 22 สิงหาคม 2555
9.00-10.30 น.บรรยายวิชาการ การบริหารจัดการยาที่มีความเสี่ยงสูง(HAD) โดย ภก.ปรมินทร์วีระอนันตวัฒน์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) 10.30-12.00 น.เวทีอภิปราย เรื่องเล่าจาก High Alert Drug โดย ภก.ปรมินทร์วีระอนันตวัฒน์