บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

กุมภาพันธ์ 2560

รูปภาพ
PHARMA NEWS

ฉบับประจำวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2560

รายการยาสมุนไพร

         โรงพยาบาลพุทธโสธร มีรายการยาสมุนไพรในบัญชียาโรงพยาบาล 50 รายการ ดังนี้
1. ครีมพริก 35 กรัม
2. ยาระบายมะขามแขก
3. ขมิ้นชันเม็ด
4. พญายอคาลาไมด์ หรือ ครีมพญายอ 5 กรัม
5. ครีมไพล 25 กรัม
6. ยาเขียวหอม 25 กรัม
7. ยาแคปซูลขิง 250  มิลลิกรัม/แคปซูล x 100's
8. ยาแคปซูล จันทน์ลีลา 500 มิลลิกรัม/แคปซูล x 100's
9. ยาแคปซูล เถาวัลย์เปรียง 400 มิลลิกรัม/แคปซูล x 100's
10. ยามหานิลแท่งทอง แทนยาบอระเพ็ด
11. ยาแคปซูล ประสะไพล 500 มิลลิกรัม /แคปซูล x 100's
12. ยาแคปซูล เพชรสังฆาต 500 มิลลิกรัม /แคปซูล x 100's
13. ยาแคปซูล ยาหอมนวโกฏ 200 มิลลิกรัม /แคปซูล x 100's
14. ยาแคปซูล ยาเหลืองปิดสมุทร 100 มิลลิกรัม /แคปซูล x 100's
15. ยาแคปซูล สหัสธารา 500 มิลลิกรัม/แคปซูล x 100's
16. ยาตรีผลา 500 มิลลิกรัม
17. ยาธรณีสัณฑฆาต 500 มิลลิกรัม
18. ยาธาตุบรรจบ 500 มิลลิกรัม
19. ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อม 60 มิลลิลิตร 
20. ยาบำรุงโลหิต 500 มิลลิกรัม
21. ยาเบญจโลกวิเชียร (ห้าราก) 500 มิลลิกรัม
22. ยาประสะจันทร์แดง
23. ยาปราบชมพูทวีป 435 มิลลิกรัม
2…